Košík
 
Registrácia | Prihlásenie

O nás


Spoločnost GALLERY SLOVAKIA, s.r.o. (vykonáva priamy predaj umeleckých diel), prevádzkuje internetový portál www.galleryslovakia.sk a galériu GALLERY SLOVAKIA, so zameraním na poskytovanie komplexných služieb v oblasti výtvarného umenia –  nákup, komisionálny predaj, výstavy, znalecké posudky, profesionálne rámovanie a poistenie umeleckých diel prostredníctvom našej maklérskej spoločnosti EUFINEX, s.r.o.. Zbieranie umenia a skrášľovanie si svojho okolia kvalitnými umeleckými dielami sa stalo záležitosťou kultivovaného životného štýlu a v neposlednom rade aj investovania voľných finančných prostriedkov. Našou filozofiou je ponúknuť našim klientom kvalitné výtvarné diela, ktorých umeleckú hodnotu konzultujeme s našimi spolupracovníkmi – odborníkmi a znalcami v oblasti výtvarného umenia.

Podarilo sa nám skĺbiť zberateľskú funkciu s investorskou, so zameraním na budúci výnos vyplývajúci z vlastníctva umeleckého diela. Dôležitá je pre nás estetická úroveň ponúkaných umeleckých diel, ale v neposlednom rade najmä ich investičný potenciál.

Kde nás nájdete:

Prevádzka spoločnosti GALLERY SLOVAKIA je na Hrachovej ul. 4 v Bratislave II – Ružinov. Záujemcovia sú u nás vítaní v dňoch Po - Pia v čase od 11:00 do 17:00 hod..

 

Umelecké diela môžete kupovať alebo predávať nasledovným spôsobom:


1. PRIAMY PREDAJ - KÚPA DIELA

 

 • REGISTRÁCIA diel ponúkaných elektronicky na predaj cez internetový portál www.galleryslovakia.sk je BEZPLATNÁ!
 • MNOŽSTVO ponúkaných diel NIE JE OBMEDZENÉ!
 • PREDÁVAJÚCI DOSTANE NA ÚČET AŽ 80 % z kúpnej ceny zaplatenej kupujúcim za dielo. Predaj sa uskutočňuje cez internetový portál www.galleryslovakia.sk na províznej báze. Provízia GALLERY SLOVAKIA s.r.o. za sprostredkovanie predaja diela je 20% vrátane DPH z kúpnej ceny zaplatenej kupujúcim za dielo. Predávajúci je povinný po zaplatení kúpnej ceny na účet galérie dielo riadne zabaliť tak, aby sa prepravou nepoškodilo a podľa pokynov pracovníkov galérie dielo na svoje náklady zaslať kupujúcemu.
 • KUPUJÚCI NEPLATÍ ŽIADNU PROVÍZIU a kúpi obraz za cenu ponúkanú na portáli !

Priamy predaj umeleckého diela je určený výhradne:

 • PROFESIONÁLNYM ŽIJÚCIM AUTOROM , ktorí chcú propagovať svoju umeleckú prácu a predávať svoje diela cez internetový portál a akceptujú podmienky www.galleryslovakia.sk.

Podmienky spolupráce pri priamom predaji diela:

 • Základnou podmienkou spolupráce s predávajúcim je, aby mal predávajúci dielo vo svojej držbe a bol vlastníkom diela oprávneným ho predať. GALLERY SLOVAKIA s.r.o., s.r.o. ako sprostredkovateľ predaja nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré spôsobí úmyselne alebo z nedbanlivosti predávajúci alebo kupujúci.
 • Základnou podmienkou spolupráce s predávajúcim je okamžitá aktualizácia dostupnosti ponúkaného diela, hlavne v prípade, že majiteľ dielo predal, alebo už dielo nie je v jeho držbe. Ak vlastník dielo predal inak ako cez internetový portál www.galleryslovakia.sk, má nasledovné možnosti:
 • môže v systéme aktivovať funkciu „Objednať kópiu“ a ďalej ponúkať autorskú kópiu diela, alebo
 • je povinný aktivovať v systéme funkciu „Deaktivovať dielo“ (dielo nebude viditeľné na stránke a je ho možné v budúcnosti opäť aktivovať – t. z. zobraziť na stránke) , alebo
 • aktivuje v systéme funkciu „Trvale vymazať dielo“ (dielo bude navždy vymazané).
 • Dielo ponúkané na predaj cez internetový portál www.galleryslovakia.sk nesmie byť predávajúcim ponúkané na predaj inou formou . Ak sa predávajúci rozhodne ponúkať na predaj svoje dielo inou formou, musí na portáliwww.galleryslovakia.sk ponuku tohto dielapočas predaja inou formou až do momentu, kedy sa mu dielo vráti do držby deaktivovať pomocou funkcie Deaktivovať dielo“ alebo Trvale vymazať dielo“.

2. PONÚKAME AJ NASLEDOVNÉ SLUŽBY

 • BEZPLATNÉ PORADENSTVO - ak máte nejaké dielo na predaj, ponúknite ho zaslaním fotografie a všetkých informácií o diele na e-mailovú adresu galleryslovakia@galleryslovakia.sk. Po zhodnotení diela našim znalcom dohodneme, či uprednostníte priamy predaj (dielo pridáme do ponuky na internetový portál www.galleryslovakia.sk o 12:00 hod v deň nasledujúci po podpise zmluvy).
 • ZNALECKÉ POSUDKY na Vaše diela vyhotovíme na základe Vašej žiadosti, prostredníctvom renomovaného znalca v oblasti umenia, ktorý s nami spolupracuje. Táto služba je spoplatnená.
 • PROFESIONÁLNE RÁMOVANIE OBRAZOV. Rámujeme nielen u nás zakúpené alebo vydražené obrazy, ale aj Vaše vlastné . Paleta rámov ktoré ponúkame je veľmi široká, takže každý si vyberie. Pre vlastné rámovanie obrazov sme sa rozhodli kvôli zlým skúsenostiam a problémom s niektorými obrazmi, ktoré sme si museli sami a s nemalými nákladmi, prerámovať. Profesionálne rámovanie si vyžaduje nielen kvalitný vrchný rám, ale aj kvalitné napnutie plátna, kvalitný pomocný materiál (závesy) a kvalitný blind rám (napínací rám), ktorý umožňuje aj po čase, v prípade, že sa plátno uvoľní, jeho opätovné napnutie bez akýchkoľvek ďalších nákladov. Pomôžeme Vám vybrať vhodný rám na Váš obraz.

Len dôsledne vybraný a kvalitne zhotovený rám vám umožní naplno si vychutnať pohľad na váš obraz!

Pekný a kvalitný rám zvyšuje hodnotu vášho obrazu!

ŽELÁME VÁM VŠETKÝM VEĽA NEZABUDNUTEĽNÝCH ZÁŽITKOV SPOJENÝCH S NÁDHERNÝM SVETOM UMENIA!

 

 

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

Prevádzkovateľ priamej kúpy-predaja diel:

GALLERY SLOVAKIA, s.r.o.

Sídlo: Mierová 176, 821 05 Bratislava

Prevádzka (pre návštevníkov) : Hrachová 4, 821 05 Bratislava

IČO: 47 579 137, DIČ: 2024031955 , IČ DPH: nie je plátca

Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro., vložka č. 97211/B

Zastúpená: Ing. Kim Kamenická

Peňažný ústav: Sberbank Slovensko a.s., číslo účtu: 4120035708/3100

IBAN CODE:

SK7531000000004120035708

SWIFT CODE:

LUBASKBX

Mail: galleryslovakia@galleryslovakia.sk

Tel: 00421 (0)907 372 068, 00421 (0)915 322 322