Košík
 
Registrácia | Prihlásenie

Milan Vavro (1933), Akad. maliar

Milan Vavro, Akad. maliar

Slovensko

Životopisné údaje

Akademický maliar Milan Vavro sa narodil 21. septembra 1933 v Bratislave. V rokoch 1950-1954 študoval na Vyššej škole umeleckého priemyslu V Bratislave u profesora T. Lugsa.

Svoju výtvarnú dráhu začal ako karikaturista. Veľmi skoro sa však začal venovať i iným oblastiam tvorby, najmä animovanému filmu, plagátu a voľnej maľbe.

Okrem niektorých individuálnych prehliadok často vystavoval na kolektívnych výstavách doma i v zahraničí, kde za plagátovú tvorbu a za karikatúru získal niekoľko ocenení.

Milan Vavro ako rutinovaný kresliar je slovenskej verejnosti známy z viac ako tridsaťročnej činnosti karikaturistu, jeho výtvarná aktivita sa však intenzívne rozvíjala i v oblasti animovaného filmu, kde je autorom početných krátkometrážnych filmov pre deti a v oblasti plagátu. V posledných dvoch desaťročiach sa čoraz viac sústreďuje na komornú maliarsku tvorbu, v ktorej síce využíva spontánnu kresliarsku pohotovosť, ale dôraz kladie i na maliarske kvality a na využitie možností, ktoré mu ponúka nitrolak a príbuzné techniky.

V priebehu rokov vystriedali v tvorbe Milana Vavru pôvodné portrétne miniatúry rozmernejšie figuratívne kompozície, realizované kombinovanou technikou, v ktorých sa snúbi imaginácia, fantázia a tajomný svet farby so svetom reálnym, videným okom perfektného kresliara. Tieto diela sú sondou do autorovho vnútorného sveta a zároveň i jeho odpoveďou na základné otázky podstaty života a ľudskej existencie