Košík
 
Registrácia | Prihlásenie

Jarmila Veľká (1953), Akad. mal.

Jarmila Veľká, Akad. mal.

Slovensko

Životopisné údaje

Jarmila Veľká, akad.mal.Narodila sa v Bratislave, kde maturovala z francúzštiny a ruštiny na SVŠ / Stredná všeobecnovzdelávacia škola /V rokoch 1971 – 1976 absolvovala štúdium na Akadémii krásnych umení v Krakove v ateliéri prof. Wlodzimierza Buczka / komorná maľba/ a v ateliéri prof. Janiny Krauppe – Świderskej monumentálnu maľbu. Po návrate zo štúdií sa venovala časopiseckej a plagátovej tvorbe. Pre Ústav zdravotnej výchovy vytvorila štyri diafilmy pre deti. V súčasnosti sa venuje predovšetkým voľnej tvorbe, v ktorej využíva geometrické archetypy / trojuholník, kruh, štvorec.../. Znaky a symboly sú zároveň obohatené „citáciami“ renesančno – barokových maliarov.Pravidelne sa zúčastňuje kolektívnych výstav doma i v zahraničí, v minulosti ZSVU, UBS a v súčasnosti SVVU pri SVÚ. Absolvovala 71 individuálnych výstav po celom Slovensku, ale aj v Poľsku /Krakov, Varšava, Štetín, Sopoty/, Nemecku /Eichhofen/, Rakúsku /Viedeň, Graz/ Taliansku /Rím, Forli, Ancona/ Uzbekistan /Taškent/, Rusku /Moskva, Tver/....Je členkou výboru Spoločnosti voľných výtvarných umelcov pri SVÚ a ako autorka koncepcie sa i organizačne podiela na výstavnej činnosti spolku.Zúčastnila sa množstva medzinárodných maliarskych sympózií na Slovensku, ale i v Poľsku ,Litve, v Bulharsku a na Ukrajine.Hovorí plynule poľsky, taliansky a dohovorí sa rusky, anglicky i srbsky.Svoj záujem usmerňuje nielen na históriu umenia, ale aj na klasickú hudbu, film, poéziu a literatúru faktu.Jej diela sa nachádzajú v súkromných zbierkach doma i v zahraničí.