Košík
 
Registrácia | Prihlásenie

Ferdinand Hložník (1921-2006)

Ferdinand Hložník

Slovensko

Životopisné údaje

Ferdinand Hložník sa narodil 18. 11. 1921 vo Svederníku pri Žiline1942–46 študoval na Oddelení kreslenia a maľovania SVŠT v Bratislave (prof. Mallý, Kostka, Mudroch). Od 1945 pôsobil v Skupine 29. Augusta. 1967 mu bola udelená Cena Cypriána Majerníka. Vystavoval v Sao Paule (1965), Ríme a Neapole, Plzni, Bratislave a Berlíne. Zomrel 27.2.2006.

Zhodnotenie tvorby

Ferdinand Hložník sa narodil 18. novembra 1921 vo Svederníku. Študoval na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave, oddelenie kreslenia a maľovania u profesorov Jána Mudrocha, Gustáva Mallého, Dezidera Millyho a Maximiliána Schurmanna. Zomrel 27. februára 2006 v Bratislave.
Počas svojho tvorivého obdobia ilustroval viac ako päťdesiat knižných titulov, medzi nimi aj učebnice. Jeho tvorba je postavená na dramaticko-expresívnej kresbovej skratke, zveličení a deformácii, doplnenej bravúrnou koloristikou kontrastných farieb. Inšpirácie nachádzal v kubizme a neskôr, v 50-tych rokoch experimentoval s formou, ktorá sa neskôr vykryštalizovala na formu abstrahujúcu tvar, kladúcu dôraz na štruktúru a farebnosť maľby. Expresívna štylizácia predmetov, farebné usporiadanie plôch, ktoré akoby naviazali dej obrazu do sureálnej polohy sú pre detského diváka príťažlivé dodnes. Jeho ilustrácie plnili funkciu interpretačnú v kontexte s textom knihy, ale aj funkciu výtvarno-dekoratívnu. Pri tvorbe využíval rôzne výtvarné techniky – maliarske aj grafické. Okrem ilustrácie sa venoval aj voľnej maliarskej tvorbe.