Košík
 
Registrácia | Prihlásenie

Pavel Michalič (1962), Akad. maliar

Pavel Michalič, Akad. maliar

Slovensko

Životopisné údaje

1982 – 1988
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
odbor: grafika - grafický dizajn
Doc. akad. mal. Ivan Vychlopen - ateliér výtvarnej prípravy
Prof. akad. mal. Oto Lupták - ateliér grafického dizajnu
Od. asist. akad. mal. Dušan Pacúch - ateliér graf. dizajnu

1978 – 1982
Stredná umelecko-priemyselná škola Košice
odbor: Výstavníctvo

9/1990 – 7/1991
Stredná umelecko-priemyselná škola Košice
Pozícia: pedagóg

10/1999 – 8/2005
Akadémia umení v Banskej Bystrici,
Fakulta výtvarných umení,
Katedra grafiky
Pozícia: odborný asistent

Účasť na výstavách

1990 Tvorba mladých ´90 – Galéria F. Studeného - Nitra
1990 EKO PLAGÁT ´90 – Považská galéria - Žilina
1990 EX LIBRIS 650 let Pardubice – Pardubice - Česká republika
1990 SALÓN ´90 – PKO Bratislava
1990 SALÓN ´90 – Východoslovenská galéria - Košice
1991 11th Mini Print International – ADOGI - Cadaqués - Španielsko
1991 Súčasná slovenská grafika XI. – Stredoslovenská galéria - Banská Bystrica
1992 The IWA Foundation – Havířov - Česká republika
1992 EX LIBRIS in Sport – Barcelona - Španielsko
1992 XII. Medzinárodné bienále drevorezu – Stredoslovenská galéria - Banská Bystrica
1993 13th Mini Print International – ADOGI - Cadaqués - Španielsko
1993 Ostslowakischer Kunstler im Alten Amtshaus zu Gast
Bad Neustadt - Nemecko
1993 Členská výstava spolku grafikov – Bratislava
1993 EX LIBRIS – výstava súkromnej graf. zbierky – Miláno - Taliansko
1994 Členská výstava spolku grafikov (reinštalácia) – Senica
1994 FESTIVAL UMENIA ´94 – MKS Bardejov
1995 15th Mini Print International – ADOGI - Cadaqués - Španielsko
1995 Výtvarné umenie rusínov – ukrajincov Slovenska XX.storočia
Štátne múzeum ukrajinsko – rusínskej kultúry - Svidník
1996 Súčasná slovenská grafika XIII. – Štátna galéria - Banská Bystrica
1996 3. Výtvarný Salón Košice ´96
Agentúra VEBA – Košice
Východoslovenské múzeum – Košice
1997 Gallery SHAMBALA – Kodaň - Dánsko
1998 Svidnícky PLENÉR ´98 – ŠMURK - Svidník
1999 SALÓN KRESBY ´99 – Považská galéria umenia - Žilina
2000 SKRYTÝ VÝZNAM SLOV
Štátna vedecká knižnica – Banská Bystrica
2000 EX LIBRIS Leonardo da Vinci
Museo Ideale Leonardo da Vinci – Vinci - Taliansko
2001 PREZENTÁCIA – PEDAGÓGOVIA AU-FVU B.BYSTRICA
AU – FVU - Banská Bystrica
Sloveský pamiatkový ústav - Banská Bystrica
2001 21st Mini Print International – ADOGI - Cadaqués - Španielsko
2002 22nd Mini Print International – ADOGI - Cadaqués - Španielsko
2002 LEMKOVSKIE JERUZALEM
Malopolska galeria sztuki – Gorlice - Poľsko
2002 KRESBA – MAĽBA – GRAFIKA –PEDAGÓGOVIA AU-FVU B.BYSTRICA
Galeria AULA – Warszawa - Poľsko
2003 23rd Mini Print International – ADOGI - Cadaqués - Španielsko
2003 MOST medzi umením a medícinou
6. Medinárodné sympózium k dejinám medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny
UPJŠ – Lekárska fakulta - Košice
2003 MEDZINÁRODNÝ PLENÉR Majstra Pavla
Átrium Mestského divadla – Levoča
2004 AUKCIA Dobrej Vôle
Slovenská humanitná rada – Bratislava
Detské centrum – Ružomberok
2004 Charitatívna AUKCIA výtvarných diel
Komunitná nadácia Zdravé mesto – Banská Bystrica
2007 The 5th KIWA EXHIBITION
International Woodprint Association - Kyoto – Japonsko
2008 SÚČASNÉ VÝCHODOSLOVENSKÉ VÝTVARNÉ UMENIE 2008
Východoslovenská galéria - Košice

Samostatné výstavy

1991 MAĽBA ( spolu s M. Flaugnattim a M. Niczom )
Slovenský rozhlas - Bratislava
1991 MAĽBA ( spolu s M. Flaugnattim )
Galéria Mladých - Nitra
1993 OBRAZY
Múzeum Moderného Umenia Andy Warhola - Medzilaborce
1993 OBRAZ A OBJEKT ( spolu s M.Debnárom a M. Flaugnattim )
Slovenský rozhlas - Bratislava
1995 OBRAZY
Galéria výtvarného umenia - Havlíčkuv Brod – Česká republika
1995 MAĽBA A GRAFIKA
Galéria Júliusa Jakobyho - Košice
1996 VÝBER 1991– 1996
Štátne múzeum ukrajinsko–rusínskej kultúry - Svidník
1996 OBRAZY
Hycont club - Košice
1997 OBRAZY V PYRAMÍDE
Pyramída club - Trnava
1998 OBRAZY V GRÉMIU
Grémium café - Bratislava
1999 NESPRÁVNE VECI V SPRÁVNOM ČASE
Slovenské technické múzeum - Košice
2000 OBRAZY V MODROM
Tartra banka - Banská Bystrica
2001 OBRAZY V MODROM
Slovenská poisťovňa a.s. - Bratislava
2001 MAĽBA – GRAFIKA – KRESBA
Erzherzog Johann Salon, Murzzuschlag – Rakúsko
2003 VÝBER: MAĽBA - GRAFIKA
MKS – Bardejov
2003 MAĽBA – GRAFIKA – KRESBA
Galéria Uniqua - Bratislava
2005 ALTER EGO (spolu s I.Živčákovou)
Spišské múzeum - Levoča
2006 MALBA
Městské museum a galerie Hustopeče – ČR
2006 OBRAZY V POHODE
Reštaurácia POHODA, Majakovského 9 - Bratislava
2006 VÝBER – MAĽBA – GRAFIKA
Hotel Senec – Slnečné jazerá sever - Senec
2008 MAĽBA
AKCENT – Malá galéria - Nitra
2009 MAĽBA
Hotel Senec – Slnečné jazerá sever - Senec
2009 KRESBA – GRAFIKA
Múzeum Moderného umenia Andy Warhola - Medzilaborce
2010 MAĽBA – MALARSTWO
Polsko – Slowacki Dom im. Dušana Jurkoviča - Gorlice - Poľsko
2012 A - O - M MAĽBA
Východoslovenská galéria - Košice
2014 MAĽBA
Gallery Andy - Bratislava