Košík
 
Registrácia | Prihlásenie

Nikolaj Lesyk (1962), Akad. maliar

Nikolaj Lesyk, Akad. maliar

Slovensko

Životopisné údaje

Narodil sa 9. Júna 1962 v meste Ľvov na Ukrajine. Základy výtvarného vzdelania získal už počas stredoškolských štúdií v regionálnom stredisku výuky talentovaných mladých umelcov. Študoval maliarstvo a architektúru na vysokej škole vo Ľvove (Ukrajina), kde získal titul akademický maliar. Následne 10 rokov pôsobil ako pracovník Zväzu umelcov Ukrajiny v meste Ivano-Frankovsk. Súbežne tvoril ako slobodný umelec. V rokoch 1984-1990 sa pravidelne zúčastňoval na regionálnych výstavách umelcov. Z dôvodov záujmu o dosiahnutie vyššieho stupňa umeleckej sebarealizácie a rozšírenia odborných znalostí v maliarskej a grafickej tvorbe, uskutočnil viacero študijných a pracovných pobytov v západnej Európe. Ako akademický maliar pôsobil v roku 1988 v Amsterdame a v Harlingene (Holandsko), v roku 1999 v Ríme, Benátkach a Neapole (Taliansko) a v rokoch 2000-2001 v Paríži (Francúzsko). Slovensko a Českú republiku navštívil po prvýkrát v roku 1994. Pôsobil v Prahe, Brne, Bratislave a Piešťanoch. V súčasnosti je jeho pôsobiskom mesto Košice.

Zhodnotenie tvorby

Nikolaj Lesyk patrí do skupiny ambicióznych výtvarných umelcov Ukrajiny hľadajúcich možnosti pôsobenia doma i v zahraničí. Je výborný grafik-portrétista. Ovláda rôzne techniky maliarskeho stvárňovania volenej témy alebo vybraného objektu. Venuje sa maľovaniu portrétov, architektúry, zátiší a plenérnej tvorbe. Pri maľovaní v teréne zachováva dimenzie reality, skutkového stavu, primeranú farebnosť, proporcionalitu medzi svetlom a tieňom s aplikáciou prvkov impresie, čím vytvára celok s výraznou výpovednou pôsobnosťou. V tvorbe je veľmi pracovitý a otvorený pre nové podnety v odbore výtvarného umenia.